Hộp đen không được lắp trễ quá 6 tháng so với quy định

Hộp đen không được lắp trễ quá 6 tháng so với quy định

Về nguyên tắc, lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình không được chậm quá 6 tháng so với thời hạn quy định. Đối với các thiết bị giám sát hành trình đã lắp đặt trên các phương tiện vận tải yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thống kê báo cáo cụ thể và chủ động làm việc với đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ để có phương án thay thế các thiết bị giám sát hành trình đã lắp đặt trên xe ô tô. Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp báo cáo và gửi về Bộ trước ngày 15-7-2011. Thời điểm để thay thế các thiết bị giám sát hành trình cho phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT là ngày 1-7-2012.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thành về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô theo quy định tại Nghị định 91/2009/NĐ-CP.
Hộp đen không được lắp trễ quá 6 tháng so với quy định
Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thành kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc đối tượng quản lý quy định tại Nghị định 91/2009/NĐ-CP khẩn trương tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã được công bố hợp quy với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2011/BGTVT.

Riêng việc xử lý đối với các trường hợp cụ thể như sau: Từ ngày 1-7-2011, việc cấp mới giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các doanh nghiệp vận tải có liên quan chỉ được xem xét sau khi kiểm tra đảm bảo các xe ô tô kinh doanh vận tải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hợp quy theo quy định. Đối với các trường hợp đã có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải có văn bản cam kết cụ thể lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trình cơ quan quản lý cấp phép kinh doanh vận tải căn cứ điều kiện thực tế của doanh nghiệp để xem xét chấp thuận.

Theo SGGP