Hộp đen ST-X200

Hộp đen ST-X200

1. Hỗ trợ Camera để chụp ảnh khi có sự kiện hoặc theo yêu cầu (dùng giám sát các phương tiện công cộng) 2. Hỗ trợ kết nối lấy tín hiệu đo nhiên liệu xe, hỗ trợ sensor nhiên liệu.
3. Hỗ trợ xe bồn trộn (mode quay), xác định chiều quay thuận/nghịch và số vòng quay/phút
4. Cập nhật firmware từ xa.
5. Còn hỗ trợ nhiều tính năng theo yêu cầu của khách hàng tùy vào giải pháp ứng dụng
Hộp đen ST-X200
♦ Tính năng của hộp đen ST-X200 theo QCVN 31:2014/BGTVT và TT73/2014/TT-BGTVT:
1. Chức năng thông báo trạng thái hoạt động của thiết bị (Dùng đèn, còi) và có cơ chế tự kiểm tra các trạng thái xe.
2. Chức năng nhận dạng, thay đổi lái xe, sử dụng công nghệ thẻ RFID, chuẩn ISO/IEC 15693.
3. Cảnh báo lái xe khi xe đang chạy: quá tốc độ, vi phạm LXLL, LXTN, đăng nhập, đăng xuất.
4. Đếm số lần, thời gian đóng mở cửa
5. Đếm số lần, thời gian dừng đỗ
6. Giám sát thời gian lái xe liên tục và cảnh báo khi lái xe vượt quá thời gian qui định
7. Giám sát thời gian lái xe trong ngày và cảnh báo khi lái xe vượt quá thời gian qui định
8. Giao tiếp với phần mềm phân tích dữ liệu của BGTVT qua cổng COM
9. Hỗ trợ thẻ nhớ SD-card lên tới 4GB để lưu thông tin về hành trình xe
10. Hiển thị trạng thái tín hiệu GPS, GSM, kết nối server, thẻ SD-card, lái xe và nguồn cấp
11. Hỗ trợ đo số km đi được (xung: sai số đơn vị: 0.01km)
12. SOS khi cần sự trợ giúp nhanh
13. Chế độ chống trộm khi xe đỗ/nghỉ
14. Kiểm tra tài khoản trong SIM và tự động cảnh báo khi tài khoản sắp hết
15. Kiểm tra trạng thái máy điều hòa của xe
16. Thay đổi các thông số hoạt động của hộp đen ST-X200 bằng SMS theo cú pháp định sẵn