Phải quy định hộp đen sao cho có lợi đôi đường

Phải quy định hộp đen sao cho có lợi đôi đường

Cũng cần tổ chức thí điểm rút kinh nghiệm ở một loại hình, một số tuyến nhất định, sau khi thấy có hiệu quả rồi mới thực hiện trên diện rộng. Nếu lập tức áp dụng trên diện rộng mà chưa có tính thực tế, quy định sẽ không được thực hiện nghiêm. Ngoài ra nếu tính vài triệu đồng mỗi hộp đen, thì với số lượng xe trên cả nước, sẽ là tốn kém rất lớn cho dân”.

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đưa ra một quy định hoàn toàn mới về Điều kiện kinh doanh vận tải, đó là “phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định của Chính phủ” (Mục b, Khoản 1, Điều 67). Dự thảo Nghị định của Chính phủ về vấn đề này cũng đã được xây dựng. Theo Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, hộp đen giám sát hành trình chạy xe phải làm sao vừa giúp cho cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ được cho người lái xe và doanh nghiệp mới phát huy được tác dụng.
Phải quy định hộp đen sao cho có lợi đôi đường
Dự thảo Nghị định “Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô” Điều 12 “Thiết bị giám sát hành trình của xe” quy định rõ về vấn đề này như sau: 1- Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải từ 10 (mười) tấn trở lên có trách nhiệm lắp đặt và duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của xe; 2- Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây:

Lưu giữ các thông tin: hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng hoặc mở cửa xe, thời gian lái xe; Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng làm tài liệu trong quản lý hoạt động của đơn vị vận tải và cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu; 3- Lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 km trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container phải gắn thiết bị giám sát hành trình; Từ ngày 01/01/2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 km trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình; Từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, các xe ô tô theo quy định tại khoản 1 của Điều này phải gắn thiết bị giám sát hành trình.

Từ phía cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ, ông Nguyễn Văn Quyền – Phó Cục trưởng Cục ĐBVN cho biết: Quy định về việc phương tiện phải gắn thiết bị giám sát hành trình chạy xe là để thực hiện việc giám sát các quy định của Luật GTĐB, như các quy định: phương tiện vận tải đường bộ phải tuân theo các quy định về tốc độ lưu thông trên đường, lái xe không được điều khiển xe liên tục quá 4 tiếng, không được điều khiển xe quá 10h mỗi ngày, xe vận tải khách phải chạy đúng lịch trình, đúng tuyến đường, dừng đỗ đúng địa điểm đã đăng ký. Thời gian qua số đơn vị vận tải trong nước áp dụng lắp thiết bị giám sát hành trình đã cho thấy những kết quả khả quan.

Đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam có ý kiến về vấn đề hộp đen: “Hộp đen nếu có lắp trên xe, phải có tác dụng giúp được cho doanh nghiệp trong công tác quản lý và giúp ích trực tiếp được cho người lái xe thì mới được trân trọng, mới có hiệu quả.

Theo giaothongvantai