chất lượng cảm biến lùi The3rdeye

Cảm biến lùi The3rdeye

Cảm biến lùi The3rdeye

Cảm biến lùi The3rdeye

- Cảm biến lùi được thiết kế để trợ giúp lái xe trong quá trình lùi và đỗ xe. Nó giúp lái xe đảm bảo độ an toàn, tính chính xác và dễ dàng lùi và đỗ xe trong mọi tình huống. - 4 cảm biến sóng siêu âm được lắp đặt ở cản sau của ...