chất lượng giám sát hành trình TDL X6600

Hộp đen TDL X6600

Hộp đen TDL X6600

Hộp đen TDL X6600

CHỨC NĂNG Chức năng S.O.S : Khi tài xế nhấn nút báo động khi gặp tình trạng khẩn cấp, thiết bị giám sát hành trình sẽ lập tức gửi thông tin ( gồm cả vị trí ) khẩn cấp đến trung tâm quản lý và đến số điện thoại người điều khiển. Nghe tiếng động trên xe ...