Garmin GPSMAP 78

Thiết bị định vị GPS Garmin GPSMAP 78 chính hãng

Thiết bị định vị GPS Garmin GPSMAP 78 chính hãng

Thiết bị định vị GPS Garmin GPSMAP 78 chính hãng

Thiết bị định vị GPS Garmin GPSMAP 78 - Tích hợp chức năng la bàn. - Đo tốc độ hiện tại, tốc độ trung bình, tốc độ tối đa. - Báo động khi đi gần đến vùng xác định trước. - Thông tin thời gian mặt trăng, mặt trời mọc, lặn. - Chức năng cảnh báo bằng âm thanh ...