giá bán hộp đen TDL X8800

Hộp đen TDL X8800

Hộp đen TDL X8800

Hộp đen TDL X8800

BỔ SUNG DỮ LIỆU KHU VỰC GIỚI HẠN + Khi vào khu vực giới hạn, tự động lưu lại thông tin GPS, tự động tải lên khi rời khỏi khu vực giới hạn. ĐIỀU KHIỂN TỪ XA + Từ trung tâm có thể thiết lập lại các thông số mới cho thiết bị. TỰ KIỂM TRA + Khi nguồn điện ...