giá bán thiết bị Garmin OREGON 650

Thiết bị định vị GPS Garmin OREGON 650 chất lượng giá rẻ

Thiết bị định vị GPS Garmin OREGON 650 chất lượng giá rẻ

Thiết bị định vị GPS Garmin OREGON 650 chất lượng giá rẻ

Thiết bị định vị GPS Garmin OREGON 650 - Có khả năng tải bản đồ vào Thiết bị, tương thích với chức năng Custom Map - Bộ nhớ điểm (waypoint): 4000 điểm - Hành trình: thiết lập được 200 hành trình, mỗi hành trình có thể đi qua 250 điểm. - Bộ nhớ lưu vết: 10.000 điểm, có ...