mức quan trọng của hộp đen

Hộp đen sẽ rất quan trọng trong tương lai

Hộp đen sẽ rất quan trọng trong tương lai

Hộp đen sẽ rất quan trọng trong tương lai

Hiện tại thì hộp đen là một thiết bị không thể thiếu để xác định tương đối chính xác nguyên nhân tai nạn. Và việc Tuxera làm nên một hệ thống hộp đen lưu trữ được nhiều thông tin hơn là một thông tin khá khả quan. Dự kiến Tuxera sẽ hoàn thiện hệ thống ...