PAPAGO Z3

Thiết bị định vị GPS PAPAGO Z3 chất lượng cao

Thiết bị định vị GPS PAPAGO Z3 chất lượng cao

Thiết bị định vị GPS PAPAGO Z3 chất lượng cao

Thiết bị định vị GPS PAPAGO Z3 - Giao diện hiển thị ngôn ngữ Anh/Hoa/Việt - Giọng nói hướng dẫn lộ trình bằng Anh/Hoa/Việt - Tính năng lưu lộ trình, lưu điểm cá nhân tùy ý - Lưu điểm cá nhân ưa thích (địa chỉ nhà bạn, người thân..v.v) - Lưu điểm du lịch ưa thích - Hệ thống danh bạ ...