thông tin hộp đen ô tô

Tìm hiểu quy định gắn hộp đen định vị

Tìm hiểu quy định gắn hộp đen định vị

Tìm hiểu quy định gắn hộp đen định vị

Thiết bị giám sát hành trình của xe phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu sau đây: 1) Lưu giữ và truyền dẫn các thông tin theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; 2) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về ...