ưu điểm cảm biến lùi 8 mắt

Cảm biến lùi 8 mắt chất lượng

Cảm biến lùi 8 mắt chất lượng

Cảm biến lùi 8 mắt chất lượng

Đây là bộ Kit cảm biến lùi công nghệ mới nhất hiện nay. Nó có 8 cảm biến bao gồm 4 cảm biến lùi phía sau và 4 cảm biến tiến phía trước. Bộ Kit này có kèm màn hỉnh hiển thị toàn bộ hiện trang trước sau của xe, cho khoảng cách chính xác trước ...