ưu điểm cảu thiết bị TCT-01

Hộp Đen TCT-01 chất lượng cao

Hộp Đen TCT-01 chất lượng cao

Hộp Đen TCT-01 chất lượng cao

Các tính năng, ứng dụng chi tiết của thiết bị TCT-01: - Định vị vị trí xe bằng GPS trên mọi con đường ngõ hẻm - Xác định vận tốc GPS của xe theo từng thời điểm - Hiển thị vận tốc cơ của xe - ...