xe máy ở việt nam

1,44 triệu xe máy được thị trường Việt Nam tiêu thụ trong 6 tháng

1,44 triệu xe máy được thị trường Việt Nam tiêu thụ trong 6 tháng

1,44 triệu xe máy được thị trường Việt Nam tiêu thụ trong 6 tháng

Năm qua, cả 3 liên doanh nhỏ còn lại đều suy giảm. SYM bán ra 59.499 xe máy các loại, giảm tới 19,75% so với năm trước, chiếm vẻn vẹn 2,09% thị phần. Piaggio Việt Nam bán ra 46.454 xe máy, giảm 7,7% so với năm trước và chiếm 1,63% thị phần. Thậm chí, Suzuki ...