Thiết bị định vị GPS FURUNO GP-32 chất lượng giá rẻ

Thiết bị định vị GPS FURUNO GP-32 chất lượng giá rẻ

Thiết bị định vị GPS FURUNO GP-32 chất lượng giá rẻThiết bị định vị GPS FURUNO GP-32

– Tăng cường độ chính xác với bộ phận thu WAAS tích hợp sẵn.

– Màn hình LCD đơn sắc 4.5 inch có độ sáng cao.

– Nhiều chế độ hiển thị phù hợp yêu cầu vận hành tàu thuyền trên biển.

– Bộ nhớ 999 điểm vẽ đường đi, 50 hành trình (30 điểm/hành trình), 1.000 điểm nhớ.

– Ghi nhớ điểm đến bằng một động tác đơn giản.

– Hiển thị các thông tin hải hành phù hợp từng người sử dụng.

– Đặc tính Track Back ghi nhớ vết tàu (với khoảng thời gian tự cài đặt) nhằm dễ dàng tìm lại lộ trình trước.

– Thu tín hiệu từ 12 vệ tinh đồng thời.

– Dữ liệu về hành trình có thể nhập – xuất vào PC qua cổng RS-232C.

– Phần mềm: Tiếng Việt/Anh.

– Bao gồm: Màn hình LCD, anten GPS, cáp nguồn, card hải đồ.

Theo sieuthivienthong.com